Koppeling gegevens aan Huisartsenpost


Landelijk EPD-koppeling
Op 1 november 2008 hebt u van het ministerie van VWS een brief ontvangen over de koppeling van uw medisch dossier aan het landelijke Electronische patiëntendossier. Hierbij zat ook een formulier bijgesloten waarmee u bezwaar kunt maken tegen deze landelijke koppeling. Deze bezwaren worden landelijk verwerkt en de uitwisseling met het landelijk EPD wordt dan automatisch geblokkeerd. Wij worden als huisarts (om privacy-redenen) niet op de hoogte gesteld van de ingediende bezwaren.

Regionale EPD-koppeling
Vooruitlopend op deze landelijke EPD-koppelingen hebben wij als huisartsen alvast een koppeling voorbereid en getest tussen onze huisartsenpraktijken en de huisartsenposten in de regio Rijnmond die voor ons de avond-, nacht en weekenddiensten verzorgen. Deze koppeling heeft als doel om de huisartsen op de huisartsenposten in staat te stellen om u ook ’s avonds, ‘s nachts en in de weekenden goede zorg bieden.
NB. Deze regionale koppeling staat geheel los van de landelijke koppeling. Een eventueel bezwaar dat u bij ons indient is daarom uitsluitend geldig voor de regionale koppeling met de huisartsenposten. Omgekeerd is een bezwaar tegen het landelijke EPD uitsluitend geldig voor de landelijke uitwisseling van medische gegeven. Zodra de landelijke EPD koppelingen voldoende betrouwbaar zijn zullen wij de regionale koppelingen opheffen.

Bezwaarformulier
Als u bezwaar hebt tegen deze regionale koppeling met de huisartsenposten dan kunt u het  bezwaarformulier   invullen en, voorzien van uw handtekening, naar ons terug sturen. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw medische gegevens niet via de regionale koppeling naar de huisartsenpost worden gestuurd.

Als u nog vragen hebt, neem dan even contact met ons op.