Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Dagelijks wordt spreekuur gehouden, 's morgens en 's middags.  Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Om een afspraak te maken, belt u de assistente tussen 8.00 en 10.15 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Zo mogelijk kunt u dezelfde of de volgende dag terecht. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Ook het aanvragen van een huisbezoek verloopt via de assistente.
Tips doktersbezoek

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen of wilt u een uitgebreider gesprek met de huisarts? Geef het aan bij het maken van de afspraak, zodat we er  rekening mee kunnen in onze agenda. Dat komt de zorg ten goede. 

Telefoonnummers praktijken:

Praktijknummer: 0181-322755 / 319504  
Spoednummer: 0181-313000

Niet verschenen
Indien u onverhoopt niet op de afspraak aanwezig kunt zijn, bel dan tijdig af, zodat wij het tijdstip kunnen benutten voor een andere patiënt. Mocht u bij herhaling niet op het spreekuur verschijnen zonder bericht, dan zijn wij genoodzaakt dit contact bij u te factureren.